Avizul juridic

Ultima actualizare: 1 octombrie 2013

Bun venit pe site-ul web Lactacyd („Site-ul“).

Site-ul este operat de Omega Pharma Innovation & Development NV („Omega”, „noi“ sau „nostru“).

Consimţământul dumneavoastră şi modificările Avizului juridic

Accesarea şi utilizarea Site-ului reprezintă confirmarea de către dumneavoastră a faptului că aţi revizuit şi v-aţi exprimat consimţământul cu privire la prezentul Aviz juridic. Site-ul, conţinutul acestuia şi prezentul Aviz juridic pot să fie ocazional actualizate sau modificate fără preaviz. Accesarea şi utilizarea Site-ului după orice astfel de actualizare sau modificare vă obligă la respectarea oricăror astfel de actualizări sau modificări. Drept urmare, vă rugăm să consultaţi periodic prezentul Aviz juridic.

Disponibilitatea Site-ului

Prezentul Site este dezvoltat în conformitate cu legile şi reglementările Uniunii Europene şi se doreşte a fi utilizat doar de rezidenţii Uniunii Europene. Accesul la Site poate să nu fie legal în cazul anumitor persoane sau ţări din afara Uniunii Europene. Dacă accesaţi acest Site din afara Uniunii Europene, faceţi acest lucru pe propriu risc şi propria responsabilitate.

Nu reprezintă o sursă de consiliere medicală

Prezentul site şi conţinutul prezentului Site sunt prezentate în formă generală şi doar în scop informativ. Site-ul şi conţinutul său nu se doresc şi nici nu sunt recomandate drept un substitut pentru consiliere medicală. Nimic din conţinutul prezentului Site nu se doreşte a fi şi nici nu trebuie utilizat în scopul diagnosticării medicale sau al tratamentului. Solicitaţi întotdeauna sfaturile unui medic sau ale unui profesionist calificat din domeniul sănătăţii cu privire la orice afecţiune sau tratament medical. Nu treceţi niciodată cu vederea sfaturile medicale şi nici nu întârziaţi obţinerea acestora pentru că aţi citit ceva pe acest Site.

Informaţii cu privire la produse/servicii

Informaţiile furnizate pe Site pot diferi de la ţară la ţară şi nu toate produsele şi/sau serviciile sunt disponibile în toate ţările. Referirile la un produs sau un serviciu nu implică faptul că respectivul produs sau serviciu este sau va fi disponibil în ţara dumneavoastră. Produsele şi serviciile la care se face referire în prezentul Site pot face obiectul unor cerinţe de reglementare diferite în funcţie de ţară. Nimic din conţinutul prezentului Site nu va fi interpretat drept promovare sau reclamă pentru un produs sau serviciu care nu este permis în ţara în cauză.

Drepturi de autor şi utilizarea informaţiilor

Site-ul şi conţinutul acestuia sunt deţinute sau controlate de Omega şi sunt protejate de legile privind drepturile de autor. Puteţi accesa şi descărca informaţii, inclusiv texte, imagini, fişiere audio şi video de pe Site în scopuri personale necomerciale, însă nu este permisă nicio modificare sau reproducere viitoare a Site-ului şi a conţinutului acestuia. Nu aveţi dreptul să distribuiţi, modificaţi, transmiteţi, refolosiţi sau repostaţi Site-ul sau orice parte a conţinutului acestuia. Omega nu garantează că utilizarea de către dumneavoastră a informaţiilor conţinute pe acest Site nu încălcă drepturile terţilor. Exceptând autorizaţia limitată de utilizare în conformitate cu prevederile prezentului alineat, nu vă sunt acordate nicio licenţă şi niciun alt drept asupra Site-ului sau oricărei părţi a conţinutului acestuia.

Mărci comerciale

Mărcile comerciale, mărcile de servicii, denumirile comerciale şi imaginea comercială ale prezentului Site sunt protejate în baza legislaţiei naţionale şi internaţionale. Nu este permisă nicio utilizare a niciuneia dintre acestea fără permisiunea prealabilă scrisă a Omega. Nu se acordă şi nici nu sunt conferite nicio licenţă sau drept asupra respectivelor mărci comerciale, mărci de servicii, denumiri comerciale şi imagine comercială fără permisiunea scrisă expresă a Omega.

Declinarea răspunderii privind garanţiile

Omega face demersurile necesare pentru a asigura acurateţea şi actualizarea Site-ului şi a conţinutului acestuia; cu toate acestea, nu emitem nicio declaraţie şi nu oferim nicio garanţie cu privire la acurateţea sau caracterul complet al Site-ului şi al conţinutului acestuia.

SITE-UL ŞI CONŢINUTUL ACESTUIA SUNT FURNIZATE „ÎN STAREA ÎN CARE SE AFLĂ“. OMEGA NU OFERĂ NICIO GARANŢIE CU PRIVIRE LA CARACTERUL COMPLET, ACURATEŢEA, ACCESIBILITATEA, NEÎNCĂLCAREA SAU COMPATIBILITATEA SITE-ULUI SAU A CONŢINUTULUI ACESTUIA CU UN ANUMIT SCOP. CHEFARO NU DECLARĂ ŞI NICI NU GARANTEAZĂ CĂ SITE-UL ŞI CONŢINUTUL ACESTUIA NU CONŢIN VIRUŞI, VIERMI SAU ALTE CODURI CARE POT AVEA UN CARACTER CONTAMINANT SAU DISTRUCTIV.

NICI OMEGA ŞI NICIO ALTĂ COMPANIE DIN CADRUL GRUPULUI OMEGA PHARMA SAU ALT TERŢ IMPLICAT ÎN CREAREA SAU GĂZDUIREA PREZENTULUI SITE SAU A CONŢINUTULUI ACESTUIA NU VOR FI RĂSPUNZĂTORI PENTRU NICIO DAUNĂ DIRECTĂ, SECUNDARĂ, COLATERALĂ, INDIRECTĂ SAU PUNITIVĂ REZULTATĂ CA URMARE A ACCESĂRII, UTILIZĂRII, IMPOSIBILITĂŢII DE A UTILIZA, ÎNCREDERII ÎN SAU ORICĂREI ALTE ERORI SAU OMISIUNI DIN SITE ŞI/SAU CONŢINUTUL ACESTUIA.

De vreme ce anumite jurisdicţii nu permit excluderea sau limitarea anumitor garanţii şi/sau răspunderi, aceste excluderi şi/sau limitări pot să nu vi se aplice.

Legea aplicabilă şi instanţa competentă

Orice pretenţie îndreptată împotriva acestui Site şi a conţinutului acestuia sunt guvernate de legile din Belgia. Utilizând acest Site vă exprimaţi consimţământul cu privire la jurisdicţia exclusivă a instanţelor belgiene.

Link-uri către alte site-uri web

Acest Site poate conţine referiri sau link-uri la alte site-uri web care nu sunt controlate de Omega şi asupra cărora nu se aplică prezentul Aviz juridic. Aceste referiri şi/sau link-uri sunt prezentate doar din motive de convenienţă, iar Omega nu va fi răspunzătoare pentru daunele sau vătămările rezultate în legătură cu aceste alte site-uri web sau referirile sau link-urile la acestea. Vă rugăm să reţineţi faptul că sunteţi unicul responsabil pentru vizitele făcute pe respectivele site-uri web.

Link-uri la Site

Nu este permisă nicio încadrare, deep linking, oglindire sau retransmitere a Site-ului sau conţinutului acestuia, precum şi nicio citare sau utilizare a întregului Site sau a oricărei părţi a acestuia sau a conţinutului acestuia în site-ul web al niciunui terţ fără consimţământul prealabil scris al Omega. Dacă sunteţi interesaţi de un link la Site-ul nostru, vă rugăm să ne contactaţi la adresa de mai jos.

Politica privind confidenţialitatea

Utilizarea de către dumneavoastră a prezentului Site face obiectul Politicii noastre privind confidenţialitatea.

Contactaţi-ne:

Vă rugăm să ne contactaţi dacă aveţi orice întrebări cu privire la prezentul Aviz juridic:

Omega Pharma Innovation & Development NV
Venecoweg 26
BE-9810 Nazareth
Belgia